Στον ιστοχώρο αυτό έχουν συμβάλλει οι ...

 

Διονύσης Καρούσος, Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Σπυρίδων Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας

Θέμης Χρονόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19