--- 2017 ---

 

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Αύγουστος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Ιούλιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Ιούνιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Μάιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Απρίλιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Μάρτιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Φεβρουάριος 2017 

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Ιανουάριος 2017

 --- 2016 ---

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Δεκέμβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Δεκέμβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Νοέμβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Οκτώβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Σεπτέμβριος 2016

  --- 2015 ---

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Δεκέμβριος 2015