ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ- Σεμ Δντων Σχολ Μονάδων Εξακτινωμένο

Πληροφορίες - 1η Ανακοίνωση Aιτήσεις 

2η Ανακοίνωση - Συγκρότηση Τμημάτων - Επιβεβαίωση Συμμετοχής (έως Τρίτη 24/4/18 10:00 π.μ.)

3η Ανακοίνωση

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεση διεξαγωγής προαιρετικού εθελοντικού εξακτινωμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου 40 ωρών (δια ζώσης)/μικτής μάθησης.Το σεμινάριο με θέμα: «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων» απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε Διευθυντές-ντριες, Υπ/ντές-ντριες, Προϊσταμένους-ες Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις ανά τμήμα και σε εκπαιδευτικούς. Θα δημιουργηθούν 16μελή έως 20μελή τμήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επιμορφωτών, αλλά και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επιμορφούμενων. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων αρμοδιότητας του ΠΕΚ Πάτρας σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ρόλου τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές:

 

Θεματικές Ενότητες

1.Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών μονάδων.

2.Οι λειτουργίες της διοίκησης στον χώρο της εκπαίδευσης.

3. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και αυτό-αξιολόγηση σχολικής μονάδας.

4. Ανάπτυξη και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τεχνικές επικοινωνίας, δεξιότητες συνεργασίας και λήψης αποφάσεων - Διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων.

5. Τεχνολογική Υποστήριξη Διοικητικού& Εκπαιδευτικού Έργου. MySchool.

6. Παρουσίαση Εργασιών, Αναστοχασμός – Αξιολόγηση Σεμιναρίου.

 

Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος είναι οι κ.κ.Γεώργιος Αφράτης (Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας), Θεοφάνης Βαλμάς (Σχολ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης), Δημήτρης Γιαννακόπουλος (Δ/ντής 5ου Γυμνασίου Πάτρας), Δημήτρης Ζησιμόπουλος (Υποδ/ντής ΠΕΚ Πάτρας, Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε.), Γεώργιος Κουτσοδήμας (Δ/ντής 11ου ΓΕΛ Πάτρας), Θεόδωρος Μπαρής (Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας), Σπυρίδων Παπαδάκης (Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας, Σχολ. Σύμβουλος Πληροφορικής), Ευάγγελος Πασσάς (Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας),Παύλος-Ιωάννης Σινιγάλιας (Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ04) και Σοφία Χριστοπούλου (Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας).

Στο εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου και στην πιλοτική υλοποίησή του ως επιμορφωτές/τριες συμμετείχαν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί: Αθανασίου Παντελής, Αθανασόπουλος Δημήτριος, Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα, Αφράτης Γεώργιος, Βαλμάς Θεοφάνης, Βάρρας Παντελής, Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Γούτσος Χαράλαμπος, Δημακοπούλου Φωτεινή, Δημητρίου Θωμάς, Δρούζας Παναγιώτης, Ζάγκος Γεώργιος, Ζέρβας Ανδρέας, Ζεύλας Παναγιώτης, Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Θεοδώρου Χρήστος, Καλτσάς Δημήτριος, Κοκοή Σοφία, Κολιοπούλου Σταυρούλα, Κουτσοδήμας Γεώργιος, Μπαρής Θεόδωρος, Μπεκούλη Ευδοξία, Μπέστιας Γεώργιος, Νταλούκας Βασίλειος, Ντάφλος Γεώργιος, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παπάζογλου Ευρυδίκη, Πασσάς Ευάγγελος, Πιερρή Ευγενία, Σιάχος Ιωάννης, Σινιγάλιας Παύλος-Ιωάννης, Τόκας Δημήτριος, Φωκά Ειρήνη, Χαλαζιά Ανδριανή, Χουλιάρα Ξανθή, Χριστακούδης Χρήστος, Χριστοδούλου Θεοδώρα, Χριστοπούλου Σοφία.

Η ολοκλήρωση του σεμιναρίου και η χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχήςπροϋποθέτει κάθε επιμορφούμενος/η:

Α) να συμμετάσχει σε όλες τις δια ζώσης συναντήσεις με δικαίωμα δύο απουσιών αρκεί να μην στην ίδια ενότητα.

Β) να εκπονήσει συνεργατικά με άλλους επιμορφούμενους (σε δυάδες) και να παρουσιάσει μία εργασία, η οποία θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης.

Όπως είχαμε ανακοινώσει κατά την προκήρυξη του 1ου κύκλου του ίδιου σεμιναρίου οι αιτούντες/ούσες Δ/ντές/ντριες που κληρώθηκαν και δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τον 1ο κύκλο πιλοτικής εφαρμογής του σεμιναρίου, θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για να δηλώσουν το τμήμα ενδιαφέροντός τους και θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον πίνακα επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης.Για τις ακριβείς ημερομηνίες-ώρες των σεμιναρίων και των τμημάτων που θα δημιουργηθούν ανά πόλη θα ενημερωθείτε με email από τη 2η Ανακοίνωση του σεμιναρίου βάσει της οποίας θα καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο τμήμα που επιθυμείτε. Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση– (και από εδώ http://bit.ly/2IIHxU2)  και τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να επιμορφωθούν μέχρι την Τετάρτη 28-03-2018, ώρα 13:00 μ.μ..

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις σε κάποια τμήματα θα είναι περισσότερες, η επιλογή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα γίνει με δημόσια κλήρωση στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας και θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα από τον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας και στα προσωπικά σας e-mail.

Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση τόσο για τους επιμορφωτές όσο και για τους επιμορφούμενους από το ΠΕΚ Πάτρας.

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.