Πρόσκληση 

1ος κύκλος υποβολής  προτάσεων στο ΠΕΚ Πάτρας έως την Κυριακή 15/04/2018

 (Η πρόσκληση  θα παραμείνει ανοιχτή και ενεργή για υποβολή προτάσεων και μετά τις 15/04/18  οι οποίες θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο)

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή του ΠΕΚ Πάτρας να δεχθεί προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση πιλοτικών προαιρετικών εθελοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων των οποίων την οργάνωση και διεξαγωγή θα αναλαμβάνει  ως φορέας το ΠΕΚ Πάτρας.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέχρι και την Κυριακή 15/04/2018 να συμπληρώσει έγγραφο στο οποίο θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένα τα εξής στοιχεία:  

1.Τίτλος της προτεινόμενης επιμορφωτικής δράσης

2.Ημερομηνία υποβολής πρότασης

3.Επώνυμο/Όνομα/Πατρώνυμο του Επιστημονικά Υπεύθυνου/Συντονιστή

4.Ιδιότητα - Θέση Επιστημονικού Υπεύθυνου/Συντονιστή που υπηρετεί στο Δημόσιο ή σε άλλον ιδιωτικό φορέα

5. Ομάδα επιμορφωτών (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα – Θέση - Προφίλ και συνάφεια με την προτεινόμενη επιμορφωτική δράση).
6. Σύνολο Ωρών - Διάρκεια επιμορφωτικής δράσης:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σύνολο διδακτικών ωρών – μελέτης/πρακτικής άσκησης  Διάρκεια: [π.χ  40 Διδακτικών Ωρών (Δ.Ω.): 12 Δ.Ω. (3x4)  Δια ζώσης + 4  Δ.Ω. (2x2)  Σύγχρονες εξ Αποστάσεως + 24 Δ.Ω Ασύγχρονη Εξ αποστάσεως μελέτη υλικού και εκπόνηση τελικής εργασίας – Οκτώ (8) Εβδομάδων]
7.  Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης (αναγκαιότητα, ομάδα-στόχος, μέθοδος συνεδριών):
8.  Θεματικές Ενότητες
9.  Περιεχόμενο/Υποενότητες
10. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του επιμορφωτικού προγράμματος/δράσης αφορούν σε:
              1.    Βαθμίδα εκπαίδευσης
              2.    Διδασκόμενο μάθημα
              3.    Ικανότητες των εκπαιδευτικών της τάξης
              4.    Ικανότητες των στελεχών της εκπαίδευσης
              5.    Άλλο
11.    Παραδοτέο επιμορφωτικό υλικό προς το ΠΕΚ για το σεμινάριο:
12.    Παραδοτέα εκ μέρους των επιμορφούμενων:
13.    Εκπαιδευτικό υλικό πηγές & πόροι  με βάση τα οποία μπορεί να αναπτυχθεί το επιμορφωτικό υλικό ή να δοθούν ως υλικό για περαιτέρω μελέτη:
14.    Βιβλιογραφία:

Κατόπιν θα πρέπει να υποβάλει το έγγραφο αυτό με email στο ΠΕΚ Πάτρας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Αμέσως μετά την υποβολή των Προτάσεων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει αξιολόγησή τους από τριμελή επιστημονική επιτροπή του ΠΕΚ Πάτρας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
1.    Διασπορά σε βαθμίδα ή σε συγκεκριμένη συστάδα ειδικοτήτων ή και ειδικότητα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο σύμβουλο ειδικότητας: 10%
2.    Πρωτοτυπία: 15%
3.    Πληρότητα – ωριμότητα της πρότασης:  40%
4.    Δημοφιλία – Βαθμός σύμπτωσης με επιμορφωτικές ανάγκες, όπως έχουν διαπιστωθεί από την έρευνα του ΠΕΚ Πάτρας: 25%
5.    Συνεργασία με πανεπιστήμια ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς:  10%.

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σεμινάρια διοργανώνονται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση τόσο   για   τους   επιμορφωτές   όσο   και   για   τους επιμορφούμενους από το ΠΕΚ Πάτρας και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται  χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.