Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας
  19 FC Seminar Sel Exaktinomeno
                      

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Τετάρτη 10/01/2018 και ώρα 13:00 π.μ.)  

2η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 13:00 π.μ.)  

3η Ανακοίνωση Τμήματα

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή του ΠΕΚ Πάτρας να πραγματοποιήσει ένα ευρύ Εξακτινωμένο Προαιρετικό-Εθελοντικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Ανεστραμμένη Τάξη".  Ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν τμήματα 10 έως 16 εκπαιδευτικών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας.

Η «Ανεστραμμένη Τάξη» (Flipped Classroom) είναι ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο με την υποστήριξη της τεχνολογίας μεταφέρει την «παράδοση» - μελέτη της θεωρίας από το μαθητή στο σπίτι (κυρίωςμέσω διαδραστικών βιντεομαθημάτων) και την εξάσκησή του για διερεύνηση, ανακάλυψη, εμπέδωση –εμβάθυνση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στο σχολείο, δίνοντας χρόνο και χώρο πραγματοποίησης περισσότερων ομαδο-συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, διαφοροποιημένης αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας.
Το σεμινάριο σχεδιάζεται να έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) διδακτικές ώρες, (16 δια ζώσης και 20 εξ αποστάσεως), για Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Φορέας υλοποίησης του σεμιναρίου θα είναι το ΠΕΚ Πάτρας. Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος θα είναι ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Πατρών), ο MSc Νικόλαος Μακροδήμος (εκπαιδευτικός ΠΕ70, 50 Δ.Σ.Πατρών) και η Δρ. Αγγελική Γαριού (εκπαιδευτικός ΠΕ04, Δ/ντρια 15ου Γυμνασίου Πατρών). Επιμορφωτές θα είναι οι συνάδελφοι που επιμορφώθηκαν ως επιμορφωτές στον πρώτο κύκλο του σεμιναρίου από το ΠΕΚ Πάτρας.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είστε ικανοί να:
α) επιχειρηματολογείτε για τα πλεονεκτήματα και τις απαιτήσεις του μοντέλου της Ανεστραμμένης
τάξης και να το συγκρίνουν με την παραδοσιακή διδασκαλία
β) σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε με επιτυχία την Ανεστραμμένη τάξη, σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης με την υποστήριξη προηγμένων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LAMS, EDmodo κ.α.),
Διαδικτυακών Υπηρεσιών (EDpuzzle, κ.α.) και Εργαλείων Λογισμικού (screencast-o-matic κ.α.)
γ) επιλέγετε, τροποποιείτε και δημιουργείτε εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή του μοντέλου της
Ανεστραμμένης τάξης στη διδακτική πράξη.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:
α) να είναι παρών/ούσα στις δια ζώσης συναντήσεις (εάν υπάρξει ανάγκη μπορεί να γίνει μία αιτιολογημένη απουσία ή καθυστερημένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση), β) να πραγματοποιήσει επιτυχώς όλες τις ασκήσεις του σεμιναρίου, γ) να παραδώσει μία ολοκληρωμένη εργασία – σχέδιο μαθήματος για την
Ανεστραμμένη τάξη.
Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα αναγράφονται στη 2η Ανακοίνωση τουσεμιναρίου, ωστόσο το σεμινάριο αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και πρώτη του Μαρτίου 2018 (19/2ου – 2/3ου) και να τελειώσει την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα (16-20/4ου). Κατά τις 1η, 2η, 4η και 6η εβδομάδες οι συναντήσεις θα διεξάγονται δια ζώσης, ενώ η 3η και 5ηεβδομάδα θα γίνει εξ αποστάσεως.
Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση (και από εδώ: https://goo.gl/pPEYFB ) και τις περιοχές στις οποίες επιθυμείτε να επιμορφωθείτε μέχρι την Τετάρτη 10-01-2018, ώρα 13:00. Ανάλογα με το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά περιοχή που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, τη διαθεσιμότητα επιμορφωτών και διαθεσιμότητα – χωρητικότητα εργαστηρίων ΣΕΠΕΗΥ, θα δημιουργήσουμε ανάλογο αριθμό τμημάτων.
Κέντρα επιμόρφωσης αναμένουμε ότι θα λειτουργήσουν στις εξής αστικές/ημιαστικές περιοχές:
Π.Ε. Αχαΐας: Πάτρα, Ρίο, Αίγιο, Καλάβρυτα ή Κλειτορία, Δυτική Αχαΐα
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Βόνιτσα
Π.Ε. Ηλείας: Πύργος, Αμαλιάδα
Π.Ε. Κεφαλληνίας: Αργοστόλι
Π.Ε. Ζακύνθου: Ζάκυνθος
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις σε κάποια τμήματα θα είναι περισσότερες, η επιλογή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα γίνει με δημόσια κλήρωση στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας και θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα εντός επτά (7) ημερών από τον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας, αλλά και στα προσωπικά σας e-mail.
Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση τόσο για τους επιμορφωτές όσο και για τους επιμορφούμενους από το ΠΕΚ Πάτρας.
Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.