Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου οκτώ (8) διδακτικών ωρών, διάρκειας δύο (2) ημερών, για δεκατέσσερις έως δεκαέξι (14-16) Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με επιμορφωτές τους κ.κ. Δρ. Σπύρο Παπαδάκης, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Διδάσκων σε ΕΑΠ & ΑΠΚυ, Δρ. Μιχάλη Παρασκευά, Διευθυντής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Ισίδωρος Περίκος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ/ΙΤΥΕ, M.Sc Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Μηχανικός Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ/ΙΤΥΕ. με θέμα:

 

Οργάνωση και διεξαγωγή Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης Εκπαιδευτικών μέσω της υπηρεσίας meeting του ΠΣΔ

Τε & Πε 25-26/01/2017

Selidodeiktis_Teleconference_Seminar.jpg

 

 1η Ανακοίνωση – Αίτηση 

 

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης), οι οποίοι επιθυμούν να επικοινωνούν και επιμορφώνουν από απόσταση τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας τους.

Το σεμινάριο θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη 25-26/01/2017, από 10.00 έως 13.30 στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας.

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των σχολικών συμβούλων με τις βασικές αρχές της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων, τα εργαλεία τηλεσυνδιάσκεψης & τηλεκπαίδευσης (meeting.sch.gr) καθώς και διαμοιρασμού αρχείων (grafis.sch.gr) τα οποία προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να είναι ικανοί/ές, μετά το τέλος του προγράμματος, να οργανώνουν τηλεσυναντήσεις / τηλεπιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς τους σε απομακρυσμένα μέρη και να αξιοποιούν τα εργαλεία αυτά για επιμορφωτικό και παιδαγωγικό τους έργο.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

ü   βασικές έννοιες του πεδίου της σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

ü   υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης – τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ και άλλες

ü   δημιουργία μιας τηλεδιάσκεψης

ü   πρόσκληση – ενημέρωση εκπαιδευτικών σε τηλεδιάσκεψη/τηλεκπαίδευση

ü   διαμοίραση επιμορφωτικού υλικού – τηλε-επιμόρφωσης μέσω του grafis.sch.gr

ü   μαγνητοσκόπηση μίας τηλεδιάσκεψης  - σύγχρονης τηλε-επιμόρφωσης

ü   αξιολόγηση αποτελεσμάτων μιας σύγχρονης τηλε-επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:

Α)     να έχει συμμετάσχει και στις δύο 4/ωρες συναντήσεις

Β)     να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει μία 5’ τηλεδιάσκεψη

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως και την Τρίτη 17/01/2017 (και από εδώ: https://goo.gl/63La4O). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση τη Τετάρτη 18/01/2017 και ώρα 14:15σταγραφεία του ΠΕΚ Πάτρας ενώ θα εξετάσουμε και τη δυνατότητα επανάληψης του, είτε τη λειτουργία ενός ακόμη τμήματος τις ίδιες ημέρες και ώρες 12:00-15:30.

Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση από το ΠΕΚ Πάτρας σε συνεργασία με τη Δ/νση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) του  ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

Ο Δ/ντής του ΠΕΚ Πάτρας

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

 

  1η Ανακοίνωση - Αιτήσεις| 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι |Αξιολόγηση Σεμιναρίου