ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Κάντε κλικ στο https://goo.gl/msbfBF για να δείτε τον απολογισμό των δράσεων του ΠΕΚ Πάτρας Οκτώβριος 2016-Σεπτέμβριος 2018.

 

19 FC Seminar Sel Exaktinomeno

1η Ανακοίνωση

Αιτήσεις

2η Ανακοίνωση Συγκρότηση τμημάτων

Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση του δεύτερου κύκλου του Εξακτινωμένου Προαιρετικού-Εθελοντικού-Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα "Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Ανεστραμμένη Τάξη", Μάιος-Ιούνιος 2018. Στην 2η ανακοίνωση του πρώτου κύκλου του σεμιναρίου και λόγω του ότι στη Ζάκυνθο δεν ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα εκπαιδευτικών στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, το ΠΕΚ Πάτρας θα επαναλάβει το σεμινάριο για την περιοχή της Ζακύνθου στο χρονικό διάστημα από 9 Μαΐου έως 13 Ιουνίου σχηματίζοντας ένα (1) τμήμα μέχρι 16 εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

 

ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ- Σεμ Δντων Σχολ Μονάδων Εξακτινωμένο

Πληροφορίες - 1η Ανακοίνωση Aιτήσεις 

2η Ανακοίνωση - Συγκρότηση Τμημάτων - Επιβεβαίωση Συμμετοχής (έως Τρίτη 24/4/18 10:00 π.μ.)

3η Ανακοίνωση

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεση διεξαγωγής προαιρετικού εθελοντικού εξακτινωμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου 40 ωρών (δια ζώσης)/μικτής μάθησης.Το σεμινάριο με θέμα: «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων» απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε Διευθυντές-ντριες, Υπ/ντές-ντριες, Προϊσταμένους-ες Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις ανά τμήμα και σε εκπαιδευτικούς. Θα δημιουργηθούν 16μελή έως 20μελή τμήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επιμορφωτών, αλλά και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επιμορφούμενων. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων αρμοδιότητας του ΠΕΚ Πάτρας σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ρόλου τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές:

Πρόσκληση 

1ος κύκλος υποβολής  προτάσεων στο ΠΕΚ Πάτρας έως την Κυριακή 15/04/2018

 (Η πρόσκληση  θα παραμείνει ανοιχτή και ενεργή για υποβολή προτάσεων και μετά τις 15/04/18  οι οποίες θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο)

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή του ΠΕΚ Πάτρας να δεχθεί προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση πιλοτικών προαιρετικών εθελοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων των οποίων την οργάνωση και διεξαγωγή θα αναλαμβάνει  ως φορέας το ΠΕΚ Πάτρας.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέχρι και την Κυριακή 15/04/2018 να συμπληρώσει έγγραφο στο οποίο θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένα τα εξής στοιχεία:  

1.Τίτλος της προτεινόμενης επιμορφωτικής δράσης

2.Ημερομηνία υποβολής πρότασης

Υποκατηγορίες