ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση 

1ος κύκλος υποβολής  προτάσεων στο ΠΕΚ Πάτρας έως την Κυριακή 15/04/2018

 (Η πρόσκληση  θα παραμείνει ανοιχτή και ενεργή για υποβολή προτάσεων και μετά τις 15/04/18  οι οποίες θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο)

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή του ΠΕΚ Πάτρας να δεχθεί προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση πιλοτικών προαιρετικών εθελοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων των οποίων την οργάνωση και διεξαγωγή θα αναλαμβάνει  ως φορέας το ΠΕΚ Πάτρας.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέχρι και την Κυριακή 15/04/2018 να συμπληρώσει έγγραφο στο οποίο θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένα τα εξής στοιχεία:  

1.Τίτλος της προτεινόμενης επιμορφωτικής δράσης

2.Ημερομηνία υποβολής πρότασης

2204bef3-065c-4d7a-8c75-ad1e2a155b21

«Διοίκηση Σχολικών Μονάδων», Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας

 

 Πληροφορίες - 1η Ανακοίνωση - 
 Aιτήσεις (μέχρι και την Τρίτη 20/02/2018, ώρα 14:30)  

2η Ανακοίνωση - Επιμορφούμενοι

Το Π.Ε.Κ. Πάτρας διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων & Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων κια Νηπιαγωγείων διάρκειας σαράντα (40) διδακτικών ωρών με τίτλο "Διοίκηση Σχολικών Μονάδων". Ο  1ος κύκλος για το πιλοτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην 1η Ανακοίνωση και θα ακολουθήσει ο 2ο κύκλος με ένα εξακτινωμένο σεμινάριο σε πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις των Π.Ε. ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας, εφόσον υπάρχει ζήτηση (10-20 επιμορφούμενων) και διαθεσιμότητα επιμορφωτών.

 

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας
  19 FC Seminar Sel Exaktinomeno
                      

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Τετάρτη 10/01/2018 και ώρα 13:00 π.μ.)  

2η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 13:00 π.μ.)  

3η Ανακοίνωση Τμήματα

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή του ΠΕΚ Πάτρας να πραγματοποιήσει ένα ευρύ Εξακτινωμένο Προαιρετικό-Εθελοντικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Ανεστραμμένη Τάξη".  Ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν τμήματα 10 έως 16 εκπαιδευτικών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας.

 Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Σχολικούς Συμβούλους (Β Μέρος)

 Ιανουάριος 2018, ΠΕΚ Πάτρας

Selidodeiktis excel(2)

1η Ανακοίνωση -- Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έως Δευτέρα 08/01/2018 και ώρα 13:00)

2η Ανακοίνωση -- Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έως Τετάρτη 17/01/2018)

3η Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του Προαιρετικού-Εθελοντικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τη διαχείριση δεδομένων από το MySchοol με χρήση υπολογιστικών φύλλων, τεσσάρων (4)  διδακτικών  ωρών  δια  ζώσης σε μία (1) ημέρα για Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με περιοχές ευθύνης στις Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για την προχωρημένη διαχείριση δεδομένων με Υπολογιστικά Φύλλα.  

17 School-Director Seminarl Exaktinomeno

Πρόσκληση για Επιμορφωτές       

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Επιμορφωτών  

2η Ανακοίνωση

Το Π.Ε.Κ Πάτρας προτίθεται να διοργανώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες του οποίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψηφίους/ες επιμορφωτές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικώς στην υλοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας τριάντα έξι (36) ωρών με τίτλο «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων».

 Αιτήσεις από εδώ :  https://goo.gl/r15xUC  (έως Κυριακή 14/01/2018)

Υποκατηγορίες